PTC1 phát động phong trào “Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPT tham mưu giỏi, phối hợp tốt” trong xây dựng đường dây 500kV mạch 3

Ngày 1/4/2024 tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan (Ninh Bình), Công đoàn Truyền tải điện (TTĐ) Ninh Bình phối hợp với Ban Nữ công (Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 - PTC1) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPT tham mưu giỏi, phối hợp tốt” góp phần xây dựng đường dây 500kV mạch 3. Đây là đơn vị đầu tiên trong Công đoàn PTC1 phát động hưởng ứng phong trào.

Đường dây 500kV mạch 3 đi qua 9 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh gồm Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình thuộc địa bàn Truyền tải điện Ninh Bình quản lý.

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, là một trong các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, giữ vị trí quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia; giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, bảo đảm tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc-Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp và để truyền tải công suất, bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6/2024.

Bà Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng ban Nữ công PTC1 phát biểu chỉ đạo tạo buổi Lễ

Tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng Ban Nữ công Quần chúng PTC1 đã biểu dương những đóng góp của nữ CNVCLĐ TTĐ Ninh Bình trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT: tham mưu giỏi, phối hợp tốt” trong việc góp phần xây dựng ĐZ 500kV mạch 3. Trưởng Ban Nữ công Quần chúng cũng đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, mục tiêu của Phong trào đến với mỗi nữ CNVCLĐ. Mỗi nữ CNVCLĐ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả; tích cực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, góp phần xây dựng ĐZ 500kV mạch 3 an toàn, hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn; nhấn mạnh: Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT: tham mưu giỏi, phối hợp tốt” là một phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ trong tham mưu, đề xuất, đóng góp vào công tác quản lý, điều hành của đơn vị. Phong trào cũng góp phần khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm của nữ CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Tại Lễ phát động, ông Vũ Văn Lộc - Giám đốc TTĐ Ninh Bình đã phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT: tham mưu giỏi, phối hợp tốt” trong việc phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ trong công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty....

Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thi Thu - Phó phòng Tổng hợp, Tổ trưởng Nữ công TTĐ Ninh Bình đại diện cho nữ CNVCLĐ khối gián tiếp và bà Nguyễn Thi Thu Phương - Công nhân QVLH trạm biến áp 500KV Nho Quan đại diện cho nữ CNVCLĐ khối trực tiếp lên tuyên thệ. Mỗi nữ CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào. Nữ CNVCLĐ chúng tôi nguyện tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể Nữ CNVC lao động. Nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp. đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn, các ban, phòng, đơn vị trong Công ty để tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Tổ trưởng Nữ công TTĐ Ninh Bình phát biểu tại buổi Lễ

Buổi Lễ phát động thi đua đã thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công đoàn PTC1, Ban lãnh đạo TTĐ Ninh Bình cho công trình trọng điểm của ngành FFiện trong năm 2024 cũng như tạo nên không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chuyên môn cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm đóng điện Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trước ngày 30/6/2024 như đã ký kết.

Sau Lễ phát động, các nữ CNVCLĐ Truyền tải điện Ninh Bình đã ký cam kết thi đua hưởng ứng Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT: Tham mưu giỏi, phối hợp tốt” góp phần xây dựng ĐZ 500 kV mạch 3. quyết tâm “tham mưu giỏi, phối hợp tốt” nhằm giữ vững lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt trong mùa nắng nóng 2024 và góp phần xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 đúng tiến độ, bằng các hành động cụ thể qua có 6 nội dung:
1. Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Pháp luật, các nội quy, quy chế, quy định của EVN, EVNNPT, PTC1 và đơn vị.
2. Gương mẫu thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp và các nội dung quy định trong tài liệu Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) EVN, EVNNPT.
3. Thực hiện tốt chức trách, phát huy vai trò thiên bẩm của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội; hưởng ứng và tham gia hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.
4. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD đảm bảo năng suất, chất lượng và tiến độ.
5. Xây dựng và thực thi Văn hóa an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc.
6. Chủ động thực hiện hiệu quả các công việc được giao. Tuân thủ tuyệt đối các quy trình nghiệp vụ, cũng như mệnh lệnh sản xuất từ các cấp lãnh đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Tác giả: Mạnh Hùng
Tin liên quan