Đến ngày 12/6, nước về các hồ thủy điện miền Bắc tăng 28%

Đến ngày 12/6, nước về các hồ thủy điện miền Bắc tăng 28%

Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 12/6, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11/6, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu. Mực nước hồ thủy điện Lai Châu tăng 1,2m so với ngày 11/6, hồ Hòa Bình còn cách mực nước chết 22,8m.
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong năm học mới 2022-2023, cần tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học; xây dựng môi trường trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ và nâng cao ...
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51