Số lượng lắp đặt năng lượng mặt trời sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2027 nhờ dự luật khí hậu

Số lượng lắp đặt năng lượng mặt trời sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2027 nhờ dự luật khí hậu

Một báo cáo mới từ Hiệp hội các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và Wood Mackenzie dự đoán sự tăng trưởng lớn của năng lượng mặt trời nhờ sự cam kết dài hạn trong Đạo luật Giảm lạm phát.Báo cáo cho biết ngành sẽ tăng trưởng hơn 40% so với các dự báo trước đó.Michelle Davis, nhà phân tích chính ...
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51