Bảo trì theo phương pháp CBM góp phần nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện tại Đà Nẵng

Bảo trì theo phương pháp CBM góp phần nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện tại Đà Nẵng

Thực hiện quy trình CBM lưới điện 110kV, lưới điện trung áp do EVNCPC ban hành và quy trình hướng dẫn khai báo nhập liệu CBM trên PMIS để đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị, PC Đà Nẵng đã triển khai thực hiện trên toàn bộ lưới điện thuộc phạm vi quản lý vận hành và cập nhật đầy đủ kết quả ...
Uganda nhờ Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Uganda nhờ Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Uganda được công bố từ năm 2017 và được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phê duyệt vào tháng 5/2021. Dự án này có mục tiêu đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong nước, vốn chủ yếu phụ thuộc vào thủy điện.
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51