Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam nhưng đến nay dự án vẫn gặp niều vướng mắc khiến tiến độ thi công chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Dự án có ý nghĩa quan trọng
Dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) được giao quản lý điều hành dự án.
Đây là công trình lưới điện truyền tải trọng điểm, cấp bách với mục tiêu tăng cường khả năng liên kết lưới, truyền tải công suất của trục 500kV Nho Quan - Thường Tín và tăng cường cấp điện cho Trạm biến áp 220kV Phủ Lý, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, khu vực phía Nam Hà Nội và lân cận; tăng cường độ tin cậy, linh hoạt vận hành hệ thống lưới điện truyền tải 500-220kV khu vực. Ngoài ra, công trình đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín còn giúp giảm tổn thất điện năng trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN, EVNNPT.
Thi công dự án đường dây 500kV/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín gặp nhiều vướng mắc mặt bằng
Dự án được khởi công tháng 11/2018 và dự án đóng điện tháng 12/2023. Dự án có quy mô đầu tư gồm 01 mạch đường dây 500kV từ trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan đi TBA 500kV Thường Tín và 02 mạch đường dây 220kV từ TBA 500kV Nho Quan đi TBA 220kV Phủ Lý. Dự án có tổng chiều dài 80 km gồm 230 vị trí cột và 102 khoảng néo, trong đó có 56 vị trí móng cột và 32 khoảng néo thuộc điều bàn tỉnh Hà Nam phải điều chỉnh hướng tuyến.
Đến nay, tình hình thi công phần đường dây đoạn không điều chỉnh tuyến đã bàn giao mặt bằng móng 172/174 vị trí, đã bàn giao hành lang tuyến 26/70 khoảng néo. Đã hoàn thành đúc móng 151 vị trí, đã hoàn thành dựng cột 104 vị trí, kéo dây hoàn thành 25 khoảng néo.
Hiện nay dự án gặp khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 2 vị trí móng cột đang phải thực hiện lại thủ tục thu hồi đất đối với các vị trí điều chỉnh. Đến nay, đã hoàn thành thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất bổ sung.
Phần hành lang an toàn, địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) còn 02 khoảng néo chưa bàn giao là khoảng néo 132-135 và 148-155. Địa bàn huyện Phú Xuyên còn 02 khoảng néo chưa bàn giao là khoảng néo 160-166 và 168-171.
Địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam còn 43 khoảng néo chưa bàn giao do đang chờ điều chỉnh TKKT, đã kiểm đếm xong đoạn điều chỉnh nhưng chưa ban hành được thông báo thu hồi đất do Sở TN&MT chưa thẩm duyệt bản đồ với lý do chưa có TKKT hiệu chỉnh được duyệt.
Địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình còn 8 khoảng néo có nhà, công trình trong hành lang chưa bàn giao, hiện đang chờ UBND huyện Nho Quan phê duyệt giá đất cụ thể để lập phương án.
 
Cần bám sát chính quyền địa phương
Tại buổi họp rà soát tình hình triển khai thi công dự án mới đây, ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu NPMB tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại để sớm hoàn thành, bàn giao toàn bộ phần hành lang an tuyến tuyến đường dây và các chân móng cột còn lại thuộc đoạn tuyến không phải thực hiện điều chỉnh cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
Trong đó, trên địa bàn huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, NPMB có văn bản báo cáo Huyện ủy Phú Xuyên chi tiết vướng mắc và đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết vướng mắc đối với 11 hộ dân. Trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, NPMB liên hệ, báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ứng Hòa để chủ tịch huyện phê duyệt lịch và trực tiếp đối thoại với các hộ dân nêu trên. Đồng thời phối hợp các phòng ban chức năng của huyện rà soát, hoàn thiện hồ sơ GPMB đảm bảo đủ điều kiện thực hiện bảo vệ thi công. Chủ động phối hợp công an huyện, xã và các bên liên quan xây dựng phương án bảo vệ thi công để có thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt (khi cần).
 
Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc đường dây 500kV/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, tháng 5/2023
Địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, NPMB bám sát huyện Nho Quan để sớm ban hành quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất, vật kiến trúc, cây trồng để triển khai các thủ tục tiếp theo của công tác GPMB.
Trong công tác điều chỉnh tuyến, hiện nay, UBND tỉnh Hà Nam đã thống nhất hướng tuyến đoạn điều chỉnh, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu NPMB khẩn trương đôn đốc, phối hợp tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ, thiết kế điều chỉnh trình EVNNPT.
Trong công tác thi công, NPMB đôn đốc các nhà thầu xây lắp khẩn trương hoàn thành thi công đúc móng, dựng cột, kéo dây đối với các vị trí, các khoảng néo đủ điều kiện thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo tiến độ cam kết. Thương thảo, vận động để các nhà thầu triển khai thực hiện đối với toàn bộ khối lượng còn lại của hợp đồng.
Lãnh đạo EVNNPT cũng giao các ban chuyên môn của EVNNPT phối hợp chặt chẽ với NPMB để trình thiết kế đoạn tuyến điều chỉnh và triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tiến độ phê duyệt thiết kế đoạn tuyến điều chỉnh. Đôn đốc NPMB để chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn thành đối với các phần khối lượng công việc đã được bàn giao mặt bằng, đủ điều kiện thi công.
Tác giả: Vũ Chang
Nguồn:Theo EVNNPT Sao chép liên kết
Tin liên quan