TTĐ Quảng Trị hoàn thành sửa chữa đường dây 500kV trước mùa mưa bão

Nhằm sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả có thể xảy ra trong mùa mưa lũ, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý, trong 2 ngày 5 – 6/10/2023, Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Trị đã thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các đường dây 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi 500kV và đường dây 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi.

Với khối lượng công việc sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường dây là rất nhiều, thời gian gấp rút, thời tiết mưa gió thất thường. Để chủ động đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải trước, trong và sau mùa mưa bão, TTĐ Quảng Trị đã lập phương án, kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, trong đó ưu tiên đăng ký kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường dây 500kV.

Công nhân TTĐ Quảng Trị sửa chữa, bảo dưỡng đường dây 500kV

Cụ thể, TTĐ Quảng Trị đã hoàn thành thay thế 04 bát sứ cách điện, kiểm tra xiết phụ kiện, vệ sinh cách điện 22 vị trí, vệ sinh bề mặt tiếp xúc, xử lý đường dẫn tiếp địa ngọn cột dây chống sét, dây chống sét cáp quang 22 vị trí của đường dây 500kV 574 Quảng Trạch - 574 Dốc Sỏi. Hoàn thành thay thế 10 bát sứ cách điện, kiểm tra xiết phụ kiện, vệ sinh cách điện 9 vị trí, vệ sinh bề mặt tiếp xúc, xử lý đường dẫn tiếp địa ngọn cột dây chống sét, dây chống sét cáp quang 9 vị trí của đường dây 500kV 573 Quảng Trạch - 573 Dốc Sỏi.

Trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường dây 500kV, TTĐ Quảng Trị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đúng kỹ thuật và tiến độ công việc hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Công nhân TTĐ Quảng Trị sửa chữa, bảo dưỡng đường dây 500kV

Việc hoàn thành khối lượng sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường dây theo kế hoạch đề ra giúp cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng khả năng vận hành, đảm bảo cho hệ thống vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng điện đầy đủ cho các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Tin liên quan