Truyền tải điện Kon Tum tổ chức hướng dẫn bộ “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT” năm 2022

Trong 04 ngày từ 14 - 17/6/2022 tại trụ sở các đơn vị thuộc Truyền tải điện Kon Tum đã tổ chức 04 lớp đào tạo văn hóa doanh nghiệp EVNNPT năm 2022.

Tham gia các lớp đào tạo năm nay gồm có hơn 100 học viên đều cán bộ công nhân viên (CBCNV) thuộc Truyền tải điện Kon Tum, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đối tượng trên là các Đội trưởng, đội phó, Tổ trưởng tổ thao tác lưu động (TTLĐ), chuyên viên các phòng, công nhân lao động trực tiếp và phụ trợ; Giảng viên là cán bộ Trần Viết Ấn - Trưởng phòng, phòng Tổng hợp Truyền tải Kon Tum với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

Hình ảnh: Toàn cảnh lớp học Văn hóa doanh nghiêp năm 2022.

Nội dung của Khóa đào tạo bao gồm: Tổng quan về VHDN trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; quá trình nhận thức về văn hóa doanh nghiệp; sự chỉ đạo liên tục và toàn diện của lãnh đạo trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp; cấu trúc của Sổ tay Văn hóa EVNNPT; những thay đổi quan trọng trong Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT; những điều hay và giá trị trong Sổ tay Văn hóa; làm gì để Sổ tay Văn hóa trở thành cuốn cẩm nang Văn hóa EVNNPT; các nội dung trong tài liệu Văn hóa EVNNPT và diễn tập một số tình huống ứng xử trong Văn hóa giao tiếp.

Tại các lớp đào tạo được Giảng viên truyền đạt kiến thức bộ tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT, kỹ năng ứng xử văn hóa trong lĩnh vực Văn hóa doanh nghiệp nói chung và Văn hóa EVNNPT nói riêng, các học viên còn được trao đổi, chia sẻ những tình huống đã diễn ra trong thực tế để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần đưa Văn hóa EVNNPT thấm nhuần vào mọi hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là làm thế nào để thực thi Văn hóa EVNNPT trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mà vẫn không mất đi bản sắc văn hóa, qua đó luôn đảm bảo mọi CBCNV trong đơn vị khi làm việc đều Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động./.

 Một số hình ảnh:

 

 

Tags: PTC2 , TTĐ Kon Tum
Tác giả: Quốc Huy
Tin liên quan