Thuỷ điện Bản Vẽ cắt giảm 60% cơn lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Thực hiện Lệnh vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ cắt, giảm lũ cho hạ du của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã tiến hành điều tiết, cắt giảm 60% cơn lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ thời điểm 15h ngày 27/9/2023 là 1.469m3/s

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ về việc tham mưu vận hành hồ chứa Thuỷ điện Bản Vẽ cắt, giảm lũ cho hạ du, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ thời điểm 15h ngày 27/9/2023 là 1.469m3/s. Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã lệnh cho Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để cắt, giảm lũ cho hạ du. Lưu lượng xả qua công trình từ 300m3/s đến 800m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy).

Theo thông tin từ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ, chiều nay, đơn vị này đã giảm xả lũ về mức 430m3/s, tức là đã cắt được 60% cơn lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Tác giả: TRần Chi - Cao Liêm
Tin liên quan