Thanh niên PTC1 truyền cảm hứng, học tập, áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất

Chủ đề công tác năm 2023 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; Tháng Thanh niên năm 2023 mang chủ đề: "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Có thể thấy đây là quyết tâm lớn của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số.

 
Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Vừa qua 15/8/2023, tại Ninh Bình, Đoàn thanh niên Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Khóa đào tạo Nghiệp vụ công tác đoàn trong công tác truyền thông quảng bá hình ảnh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Trong đó có nội dung Giới thiệu, truyền cảm hứng về đẩy mạnh công tác ứng dụng KHCN cụ thể là ứng dụng UAV và công tác QLVH tại các Truyền tải điện.
 
Thời gian qua, ĐTN trong EVNNPT nói riêng và Công ty Truyền tải điện 1 nói riêng đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình triển khai ứng dụng KHCN trong đó có công tác ứng dụng kiểm tra đường dây, TBA chủ động phát hiện, khắc phục các khiếm khuyết để vận hành an toàn, liên tục hệ thống truyền tải điện Quốc gia; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 
Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên PTC1 đã, đang và sẽ chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động CBCNV áp dụng công nghệ số vào cuộc sống. Đ/c Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh trong buổi sinh hoạt chuyển đổi số tại hiện trường.
 
Công nhân vận hành đội TTĐ Nho Quan, giới thiệu quy trình, thao tác bay kiểm tra đường dây tại hiện trường
 
Tự hào là đoàn viên thanh niên EVNNPT
 
 
Tác giả: Mạnh Hùng
Tin liên quan