Tập trung nguồn lực cao nhất để triển khai Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối

Ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối của Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án triển khai dự án.

Theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, Đường dây 500kV mạch 3 bao gồm 4 cung đoạn gồm Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Thanh Hóa - Nam Định 1 và Nam Định 1 - Phố Nối.
 
Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Các dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc cho những năm tới. Các dự án có tính chất đặc biệt quan trọng giúp nâng cao năng lực truyền tải trục Bắc - Trung. EVNNPT đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tại cuộc họp, lãnh đạo EVNNPT, các đơn vị được giao quản lý điều hành dự án đã thảo luận, thống nhất nội dung, phương thức làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đóng điện các Dự án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực tại Văn bản số 42/BCĐQGĐL-VP ngày 12/7/2023, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu các Ban, các đơn vị liên quan ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực, quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt đến toàn thể CBCNV để triển khai thực hiện các Dự án.
 
Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú phát biểu tại cuộc họp
Trong đó, Ban Quản lý đầu tư, Quản lý xây dựng, Quản lý đấu thầu, NPMB, CPMB lập kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện các Dự án theo các mốc tiến độ Tổng công ty đã duyệt, trong đó phân công nhiệm vụ theo ngày và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân của các Ban, các phòng tại đơn vị đối với từng hạng mục công việc để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ hạng mục công việc đó.
Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kế hoạch trên theo tình hình triển khai thực tế nhưng phải đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ chính được giao. Các cá nhân được giao nhiệm vụ phải báo cáo ngay lãnh đạo phòng/Ban/ Tổng công ty nếu có khó khăn, vướng mắc (kể cả trường hợp thiếu nhân lực) để kịp thời được giải quyết; không để xảy ra chậm tiến độ công việc do chủ quan.
 
Giám đốc NPMB – Hoàng Văn Tuyên báo cáo tại cuộc họp
Các Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các Ban, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ chính và tiến độ đóng điện các Dự án theo chỉ đạo. Giao các Ban Quản lý đầu tư, Quản lý đấu thầu chủ trì, phối hợp với NPMB, CPMB để thống nhất các mẫu hồ sơ, báo cáo của các Dự án trước khi trình lên EVNNPT để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Chủ tịch HĐTV EVNNPT giao NPMB, CPMB chuẩn bị sẵn phương án nhân lực cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đo đạc giải thửa, làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tại các địa phương; kịp thời báo cáo Tổng công ty nếu gặp khó khăn, vướng mắc để có phương án hỗ trợ. Giám sát, đôn đốc các đơn vị tư vấn tập trung thực hiện để hoàn thiện, nộp hồ sơ các Dự án đúng tiến độ theo kế hoạch. Khẩn trương báo cáo Tổng công ty về việc phương án thành lập các Ban Điều hành dự án, các Ban Tiền phương để triển khai thực hiện các Dự án.
 
Giám đốc CPMB – Nguyễn Đức Tuyển báo cáo tại cuộc họp
Giao PTC1, PTC2 cử lãnh đạo, cán bộ của các Truyền tải điện khu vực hỗ trợ, phối hợp tối đa với NPMB, CPMB làm việc với các địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Dự án. Giao Công đoàn EVNNPT phát động các phong trào thi đua, động viên nhằm đẩy mạnh tinh thần CBCNV khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đóng điện đáp ứng yêu cầu.
Tác giả: Vũ Chang
Nguồn:Theo EVNNPT Sao chép liên kết
Tin liên quan