Phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 - Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Sáng ngày 28/8/2023, tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 - Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tham dự buổi Lễ phát động

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty cùng Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng và tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Theo kế hoạch, công tác Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày từ 01/09/2023 đến 30/10/2023. Tính đến hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với các đơn vị nhà thầu, thống nhất phương án an toàn thi công, quy trình phối hợp, tiến độ, nhân sự,… Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng đã được Công ty thực hiện mua sắm theo quy định, sẵn sàng đáp ứng cho công tác sửa chữa theo kế hoạch đã đề ra.

Công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo sửa chữa Tổ máy số 02, Tổ giúp việc, Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Tiểu ban nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu, thu hồi vật tư, thiết bị đại tu để đảm bảo công tác triển khai, giám sát, đánh giá và nghiệm thu cho công tác đại tu.

Ông Hồ Sỹ Nam – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty thông qua Kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào Thi đua thực hiện kế hoạch Sửa chữa lớn tổ máy số 02

Tại buổi lễ, thay mặt BCH Công đoàn Công ty, ông Hồ Sỹ Nam – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty đã thông qua Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch “Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 – NMNĐ Nghi Sơn 1” trong toàn Công ty với mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa Tổ máy 02 phải đảm bảo đúng về chất lượng, tiến độ và an toàn vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Đức – Phó giám đốc Công ty đề nghị các Phòng, Phân xưởng và toàn thể CBCNV cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công tác an toàn cho con người và thiết bị, công tác bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp trong suốt quá trình thực hiện sửa chữa.

Ông Vũ Trọng Đức – Phó giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí cũng tin tưởng rằng với quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty và các đơn vị, công tác sửa chữa Tổ máy số 02 sẽ được hoàn thành tốt theo kế hoạch đã đề ra.

Để hưởng ứng phong trào phát động thi đua, buổi lễ cũng đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch “Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 - NMNĐ Nghi Sơn 1” giữa Lãnh đạo Công ty và Trưởng các Phòng, Phân xưởng.

Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành Sửa chữa lớn tổ máy số 02 nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo Công ty và CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tham gia thực hiện công tác đại tu, góp phần quan trọng để công tác Sửa chữa lớn Tổ máy số 02 – Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được hoàn thành đảm bảo về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh trong buổi lễ phát động thi đua:

Ông Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty và Ông Hồ Sỹ Nam – Chủ tịch CĐ, Phó giám đốc Công ty cùng ký kết Kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Sửa chữa lớn tổ máy số 02

Lãnh đạo Công ty và Trưởng các Phòng/ Phân xưởng ký cam kết thi đua Sửa chữa lớn tổ máy số 02.

Tác giả: Phương Lan
Tin liên quan