Petrovietnam tổ chức tọa đàm 'Tổng quan về báo cáo tài chính và kế toán trong ngành Điện'

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức tọa đàm 'Tổng quan về báo cáo tài chính và kế toán trong ngành Điện'.

Tham dự buổi tọa đàm có Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến; các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam: Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Mậu; đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (PV Power), Deloitte Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Hoạt động sản xuất điện là hoạt động đặc thù và có sự liên kết trong chuỗi giá trị “Sản xuất - Truyền tải - Phân phối” trong ngành Điện. Việc nắm bắt được đặc điểm ngành, khung pháp lý và đặc biệt là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) sẽ giúp cho Tập đoàn định hướng về chiến lược, quản trị hiệu quả trong hoạt động sản xuất hiện tại cũng như trong hoạt động đầu tư trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, công tác kế toán và lập báo cáo tài chính đối với các đơn vị trong ngành Điện, đặc biệt là ngành Điện trong Tập đoàn được đặt ra yêu cầu vừa phải đảm bảo tính tuân thủ các quy định chung (trung thực, khách quan của các thông tin kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán), vừa phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, minh bạch các đặc thù hoạt động của ngành, và định hướng áp dụng tốt các thông lệ quốc tế trong lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn đo lường và ghi nhận của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng trao đổi tại tọa đàm

Đối với thực tiễn hiện nay Tập đoàn đang vận hành 04 nhà máy nhiệt điện khí, 01 nhà máy nhiệt điện than, 03 nhà máy thủy điện và đang đầu tư 03 nhà máy nhiệt điện than, 02 nhà máy nhiệt điện khí sử dụng LNG, bài toán đặt ra cho Ban lãnh đạo và các nhà quản lý của Tập đoàn là phải nắm được hoạt động của từng công đoạn trong lĩnh vực đầu tư và vận hành sản xuất Điện. Những hoạt động này được phản ánh thông qua số liệu kế toán, báo cáo tài chính sẽ giúp Ban lãnh đạo và các nhà quản lý phân tích và đánh giá được thực trạng, hiệu quả hoạt động cũng như các rủi ro về tài chính (nếu có) để đưa ra các quyết định liên quan đến quản trị đầu tư và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.

Với sự cần thiết và mục tiêu nêu trên, các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận tổng quan về ngành Điện tại Việt Nam, báo cáo tài chính trong ngành sản xuất, khung thể chế và khung pháp lý, cấu trúc và chuỗi giá trị, cung và cầu trong ngành Điện, công tác quản trị chi phí vận hành, chi phí đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện, giá thành sản phẩm, chi phí hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, giải pháp để tối ưu hóa các nhà máy điện khí của Tập đoàn/PV Power trong bối cảnh có sự tham gia thị trường của các nguồn năng lượng tái tạo…

Nguồn:Theo PetroTimes Sao chép liên kết
Tin liên quan