PC Đà Nẵng nhận Giải thưởng môi trường thành phố Đà Nẵng

Vừa qua, PC Đà Nẵng đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng với “Giải thưởng môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020”.

Ông Nguyễn Đình Tuân – Phó giám đốc PC Đà Nẵng nhận bằng khen Giải thưởng môi trường năm 2020

Theo đó, PC Đà Nẵng đã triển khai giải pháp sử dụng máy biến áp tổn hao thấp Amorphous, góp phần giảm chỉ số thời gian mất điện bình quân SAIDI giảm từ 577 phút/khách hàng xuống 153,9 phút/khách hàng; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 3,22% (năm 2016) xuống còn 2,35% (năm 2020). Việc sửdụng máy biến áp tổn hao thấp không chứa PCB (chất hữu cơ khó phân hủy) góp phần giảm thiểu nguy cơ tác động đến môi trường và cộng đồng. Lượng điện năng tiết kiệm trong vòng đời dự án là hơn 95 triệu kWh, giảm lượng phát thải khí nhà kính 1.571 tấn CO2/năm, tiết kiệm hơn 160 tỷ đồng (trong vòng 18 năm). Sáng kiến đã nhân rộng, áp dụng hơn 937 MBA Amorphous cho các công trình đầu tư xây dựng sửa chữa lớn trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an toàn vận hành, tin cậy trên lưới điện, bảo vệ môi trường, giảm khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, CBCNV PC Đà Nẵng nỗ lực thực hiện song hành các giải pháp sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, góp phần cùng thành phố khoác lên mình diện mạo xanh – sạch – đẹp.

 

Tác giả: Yên Bình
Tin liên quan