Nhiệt điện Hải Phòng: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Hội nghị Người lao động năm 2022, vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức. Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc và bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì hội nghị.

CT HĐQT Tạ Công Hoan phát biểu chỉ đạo

CT HĐQT Tạ Công Hoan phát biểu chỉ đạo

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn và hơn 90 đại biểu đại diện cho người lao động trong Công ty.

Hội nghị được nghe ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám Công ty đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021, 7 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn do tác động sâu rộng của đại dịch COVID - 19, nhu cầu điện năng không cao. Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sửa chữa lớn gặp khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu, phải điều chỉnh lùi lịch đại tu tổ máy số 3 thêm 2 tháng; nhiều dự án điện mặt trời được đưa vào khai thác thương mại... đã hạn chế huy động các tổ máy nhiệt điện than.

Ông Dương Sơn Bá - TGĐ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Dương Sơn Bá - TGĐ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của các Cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Phát điện 2, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Ban điều hành, sự đoàn kết, thống nhất cao của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty.

Đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty nên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, cũng như đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi của NLĐ. Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 trong từng lĩnh vực cụ thể.

Bà Ngô Thị Thu Hiền - Chủ tich Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bà Ngô Thị Thu Hiền - Chủ tich Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng nghe bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ, công tác ATVSLĐ năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trong Công ty năm 2022, đưa ra những kiến nghị của tập thể người lao động.

Mặc dù, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty, song Công đoàn vẫn phát huy thực hiện tốt vai trò, chức năng luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm hỏi, động viên CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đề xuất thuê giáo viên trông con cho NLĐ trực vận hành phải thực hiện nghỉ tập trung sau ca làm việc do dịch; đề xuất cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ yên tâm công tác; tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ; phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất phù hợp đảm bảo thích ứng, an toàn, hiệu quả.

Nhằm phát huy quyền dân chủ cơ sở trực tiếp, đại diện các đơn vị đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận về những khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, các kiến nghị về chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc và các kiến nghị, đề xuất của NLĐ đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

Ông Đào Văn Kiên - PP HCLĐ đại diện phát biểu ý kiến tham luận

Ông Đào Văn Kiên - PP HCLĐ đại diện phát biểu ý kiến tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thống nhất nội dung các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty và những nỗ lực của Ban điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể NLĐ Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, đạt được nhiều thành tích cao.

Để hoàn thành tốt kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022, ông Hoan đề nghị: Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến tại hội nghị để lập kế hoạch thực hiện, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế; quan tâm, thực hiện tốt chế độ, quyền lợi cho Người lao động; tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022, đẩy nhanh, đột phá trong công cuộc chuyển đổi số để đưa vào áp dụng, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, thường xuyên bồi huấn, sát hạch các chức danh vận hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty (17/9/2002 - 17/9/2022); tích cực tuyên truyền CBCNV tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm; duy trì triển khai đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ.

Các đồng chí Trưởng đơn vị cần phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung quan tâm, giải quyết các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Công ty. Toàn thể NLĐ trong Công ty cần tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua; áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất để nâng cao hiệu quả hiệu suất lao động; phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, trong thực thi nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền lợi trên cơ sở đảm bảo đúng pháp luật; tăng cường đoàn kết, tiếp tục nỗ lực cố gắng, đồng hành cùng Công ty để góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

Nguồn:Theo Công Thương Sao chép liên kết
Tin liên quan