EVNGENCO1 vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

Tháng 10/2023, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, trong khi nhiều hồ thủy điện của EVNGENCO1 có tần suất nước về kém hơn kế hoạch. Trước tình hình đó, EVNGENCO1 đã đẩy mạnh công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ cao hơn định mức tối thiểu.

Nhờ vậy, các nhà máy của EVNGENCO1 cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, đồng thời đảm bảo chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. Kết quả, tháng 10/2023, EVNGENCO1 đã sản xuất được 2,375 tỷ kWh điện, lũy kế 10 tháng đầu năm là 26,391 tỷ kWh, đạt 82,6% kế hoạch năm 2023.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 10, khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 đạt 89% kế hoạch năm 2023.

Đối với công tác đảm bảo vận hành an toàn nhà máy điện trong mùa mưa bão, EVNGENCO1 đã chỉ đạo và cùng các đơn vị chủ động trong công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng trực theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình mưa bão. Nhờ đó, EVNGENCO1 không có thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra, đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2023 của EVNGENCO1

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý các nhà máy điện, từ ngày 01/10, các đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 đã vận hành chính thức phần mềm Nhật ký vận hành điện tử - giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

Thao tác trên phần mềm Nhật ký vận hành điện tử tại Công ty Thủy điện Sông Tranh

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được EVNGENCO1 đặc biệt chú trọng với việc triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt và hiệu quả.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 tới cộng đồng, tăng cường hiểu biết, đồng thuận với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

Tháng 11/2023, EVNGENCO1 tập trung cao độ cho việc đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy, hoàn thành sản lượng điện được giao 2,737 tỷ kWh, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện đảm bảo độ khả dụng, tin cậy, duy trì tốt khối lượng than dự trữ; các nhà máy thủy điện tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và tối ưu nguồn nước; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch.  

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Tổng công ty cũng phát động các phong trào thi đua hướng hoạt động SXKD - ĐTXD của Tổng công ty thực hiện phù hợp với chủ đề năm của Tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Tác giả: Thu Hà
Tin liên quan