EVNGENCO1 phát động cuộc thi "Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2023

Ngày 22/8/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phát động cuộc thi "Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2023. Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên và người lao động tìm hiểu kiến thức, chủ trương, đường lối, các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1.

Cuộc thi “Trắc nghiệm kiến thức chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023 được EVNGENCO1 triển khai sâu rộng tới các đơn vị trực thuộc

Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 06/9/2023 đến ngày 28/9/2023 với 96 giải cá nhân và 4 giải tập thể.

Đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động (CNVCLĐ) đang công tác, làm việc tại Tổng công ty Phát điện 1 (trừ thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi).

CNVCLĐ sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm thi trắc nghiệm online của Tổng công ty, trong 02 ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Ở mỗi tuần thi, các CNVCLĐ chỉ được tham gia thi 01 (một) lần. Ở mỗi lần dự thi, thí sinh được làm 1 bài thi. Đề thi bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi. Đề thi sẽ được thay đổi sau mỗi lượt tham gia thi. Thời gian làm bài thi là 10 phút, quá thời gian quy định phần mềm sẽ xác nhận không hoàn thành bài thi.

Thời gian mở đề thi cho mỗi tuần là 09h Thứ 4 và thời gian đóng đề thi cho mỗi tuần là 15h Thứ 5. Các giải thưởng cá nhân trong mỗi tuần thi sẽ được công bố vào thứ 2 của tuần tiếp theo.

Đây là lần thứ hai cuộc thi được EVNGENCO1 tổ chức, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty về công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động, phát triển, hướng tới trở thành doanh nghiệp số, thúc đẩy và phổ biến các sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cuộc thi cũng được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao quyết tâm và động lực chuyển đổi số trong đội ngũ CBCNV Tổng công ty.

Tác giả: Thu Hà
Tin liên quan