EVNGENCO1 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 9/11/2023, Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tặng hoa chúc mừng và có buổi toạ đàm, trao đổi với Ban Pháp chế về công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, các quy định có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNGENCO1 và các đơn vị, đồng thời đưa ra giải pháp phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Tổng giám đốc đã nghe Ban Pháp chế báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên, liên kết. Ban pháp chế Tổng công ty và các cán bộ phụ trách pháp chế tại các đơn vị đã và đang thường xuyên thực hiện việc cập nhật, phổ biến các quy định mới của pháp luật, đánh giá tác động, rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) cho phù hợp, đồng thời, kiến nghị EVN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2023, EVNGENCO1 đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong Tổng công ty Phát điện 1, giúp cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty tra cứu, sử dụng Hệ thống QCQLNB thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Tổng giám đốc nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Pháp chế nói riêng và đội ngũ cán bộ pháp chế trong Tổng công ty nói chung, cần tiếp tục chú trọng, quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác thể chế hoá, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ trong toàn Tổng công ty.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng giám đốc đã tặng hoa chúc mừng Ban Pháp chế Tổng công ty và gửi lời chúc đến tất cả cán bộ phụ trách công tác pháp chế trong Tổng công ty thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục duy trì ngọn lửa tâm huyết, nhiệt thành với công tác trong lĩnh vực pháp chế, tiếp tục không ngừng cống hiến cho Tổng công ty nói riêng và ngành điện nói chung.

"Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân".

Tác giả: PV
Tin liên quan