EVNGENCO1 hướng tới xây dựng văn hóa số

Trong 02 ngày 9 và 10/11/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Chương trình đào tạo Xây dựng văn hóa số trong EVNGENCO1 với sự tham gia của 120 học viên là đội ngũ cán bộ quản lý cấp 2, 3 và 4 trong toàn Tổng công ty.

 

Ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNGENCO1 khai mạc khóa học

Theo đó, chương trình khóa học tập trung vào 2 chuyên đề, gồm: Văn hóa và quá trình chuyển đổi số; Giới thiệu về xây dựng Văn hoá số trong doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

Tại chuyên đề đầu tiên, các học viên được giới thiệu về 6 trụ cột của chuyển đổi số, các trụ cột chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, về cách thức một doanh nghiệp số tiêu biểu hoạt động như thế nào với công nghệ số, quy trình số, dữ liệu, văn hoá làm việc. Bên cạnh đó, những câu chuyện tiêu biểu về doanh nghiệp số tiêu biểu trong ngành điện cũng được chia sẻ. Sau những kiến thức chung về chuyển đổi số, những nội dung chính trong chương trình chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO1 cũng như vai trò văn hóa số đối với việc xây dựng doanh nghiệp số của EVNGENCO1 sẽ được khai thác sâu. Các công nghệ số tiêu biểu như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Big data (Dữ liệu lớn), điện toán đám mây, công nghệ Blockchain, công nghệ bản sao kỹ thuật số... cũng được các chuyên gia giới thiệu đến học viên để kịp thời cập nhật những xu hướng mới trong quá trình chuyển đổi số của thế giới.

Khóa học được tổ chức kết hợp 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến

Chuyên đề 2 tập trung vào nội dung xây dựng Văn hoá số trong doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số như Không gian văn hoá số nội bộ và không gian văn hoá số với bên ngoài, các giá trị chuẩn mực hành vi trong văn hoá số, các chuẩn mực ứng xử và các trải nghiệm làm việc cơ bản văn minh chuyên nghiệp trong môi trường số và những bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số thành công với văn hoá số.

Khóa học đã giúp các học viên hiểu sâu sắc hơn về những thay đổi cần thiết trong cách nghĩ, cách làm việc cùng nhau của CBCNV EVNGENCO1 để hướng đến xây dựng văn hóa số trong tiến trình chuyển đổi số thành công, đồng thời nâng cao kỹ năng về làm việc nhóm theo phương thức cộng tác số qua internet một cách chuyên nghiệp.

Tác giả: Thu Hà
Bài tin liên quan
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51