EVNGENCO1 đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô

Tháng 5/2024, phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương, trong đó ngày 29/5 lần đầu tiên phụ tải hệ thống ghi nhận vượt 1 tỷ kWh/ngày. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia.

Sản lượng điện sản xuất tháng 5/2024 vượt kế hoạch được giao

Cụ thể, công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ theo quy định. EVNGENCO1 cũng triển khai kế hoạch cấp nước tiết kiệm, hiệu quả. Nhờ đó, mực nước các hồ thủy điện đều đang ở mức tốt dù tần suất nước về có xu hướng kém hơn tháng trước.

Kết quả, tháng 5/2024, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất vượt kế hoạch được giao với 3,327 tỷ kWh, đạt 106,2% kế hoạch. Đồng thời, Tổng Công ty cùng các đơn vị đã nỗ lực phối hợp với địa phương để cung cấp nước tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của hạ du đến hết mùa cạn.

EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện được giao trong tháng 5/2024

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng Công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện ĐTXD đạt 44% và giá trị giải ngân đạt 45% kế hoạch năm 2024 (bao gồm giá trị giải ngân cho giá trị thực hiện của các năm trước).

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

Trong tháng 5, Tổng Công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình hướng về người lao động nhân Tháng công nhân và các chương trình an sinh xã hội tại địa bàn hoạt động như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đắk Nông…

Nhiều hoạt động hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân đã được triển khai thực hiện

Đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, tăng cường chuẩn bị trước mùa mưa bão

Tháng 6 là giai đoạn cao điểm nắng nóng dẫn đến phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng rất khó khăn về cung cấp điện. EVNGENCO1 sẽ tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 3,323 tỷ kWh. Cụ thể, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô và cả năm 2024 theo chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành nhà máy ổn định và cấp nước đủ nhu cầu thực tế của địa phương đến cuối mùa khô. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cùng các đơn vị sẽ tập trung, tăng cường công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2024. Các đơn vị thủy điện đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các chủ đập, hồ chứa nước có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng Công ty.

Tác giả: Hải Triều
Bài tin liên quan
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51