Đại hội Đại biểu Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 21/6/2022, Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Bình (Công ty Truyền tải điện 2) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

          Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình, cùng 45 đại biểu được bầu từ các Công đoàn Bộ phận trực thuộc.

Quang cảnh Đại hội

           Đại hội đại biểu Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 xác định nhiệm vụ ưu tiên tập trung xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với sự nghiệp phát triển chung của ngành Điện.

         Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày tại Đại hội đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thi đua sản xuất, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, cũng như đảm bảo các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ, lợi ích của người lao động.

Đồng chí Võ Như Quảng - Chủ tịch Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình trình bày báo cáo tại Đại hội

         Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ qua đội ngũ CBCNV đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch covid, luôn đoàn kết, tin tưởng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Công ty Truyền tải điện 2.

        Nhiệm kỳ 2015-2022,Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ và Công đoàn cấp trên giao. Hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tích, kết quả nổi bật, được  Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Công đoàn Công ty TTĐ 2 ghi nhận và khen thưởng.

Tiếp nối thành công của nhiệm kỳ 2017-2022, tại Đại hội,  Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Bình xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: " Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Chủ động tham gia xây dựng các chế độ chính sách, các quy định, quy chế liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ". Từ đó đề ra các giải nhiệm vụ và pháp chủ yếu cũng như các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, đặc biệt phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

       Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch công đoàn PTC2 và đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ Quảng Bình. Qua đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần bám sát chỉ đạo của Chi ủy, Cong đoàn PTC2 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" để xây dựng Chương trình toàn khóa và Chương trình hành động hàng năm; đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ CBCNV - LĐ . 

Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, 100% đại biểu đã biểu quyết, nhất trí bầu Ban Chấp hành Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TTĐ 2 nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu được Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Võ Như Quảng tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thể hiện rõ ý chí quyến tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, của tập thể người lao động. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVC-LĐ phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển của đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đề ra.  

Tác giả: Đoàn Mạnh Hùng
Tin liên quan