Chi bộ Văn phòng 1 (PTC2) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong 02 ngày 19 và 20/9/2022, chi bộ Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

         Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2, ông Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ PTC2, cùng 28 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ Văn phòng 1 đã đến dự Đại hội.

Đại hội chi bộ Văn phòng 1 đã tập trung đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Chi ủy chi bộ, bầu trực tiếp đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022–2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của các phòng liên quan. Việc chỉ đạo thông qua tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy PTC2. Từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy chi bộ Văn phòng 1 đã phát huy vai trò, vị trí trong việc chỉ đạo học tập, tổ chức, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Học tập, triển khai Nghị quyết hội nghị BCH TW khóa XII, XIII; Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết đại hội chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong toàn Chi bộ. Chi ủy luôn quán triệt và chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện, xác định những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có tiến bộ về nhiều mặt.

Bám sát các chủ đề: năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; Năm 2021 “ Chuyển đổi số trong EVNNPT”; năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Nghị quyết Đại hội chi bộ xác định nhiệm vụ chính trị của chi bộ là thực hiện nghị quyết của Đảng bộ vạch ra cụ thể: Lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao hằng năm, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và tổ chức tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Văn phòng 1 đã kết nạp được 02 đảng viên, năm 2020 Chi bộ Văn phòng 1 được Đảng bộ Công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2021 Chi bộ Văn phòng 1 được Đảng bộ Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó 20% hoàn thành suất sắc nhiệm vụ

Tại đại hội các đảng viên tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Công ty giao. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể chi bộ Văn phòng 1 đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến chi bộ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, vượt qua khó khăn thách thức trong lao động, sản xuất trong khi khối lượng quản lý vận hành ngày càng tăng, độ tuổi bình quân lao động ngày càng cao, định biên lao động giảm. Đặc biệt hiện tượng “chảy máu chất xám” đang diễn ra, chuyển dịch một lượng lớn cán bộ nhân viên giỏi sang các đơn vị khác có chế độ đãi ngộ cao hơn.

Bên cạnh đó chi bộ cần tiếp tục đổi mới phong cách làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ  và chuyển đổi số trong lao động; đổi mới công tác đào tạo, học tập theo đúng trọng tâm, trọng điểm, nội dung cần đào tạo; tăng cường công tác truyền thông nội bộ, quán triệt các chủ trương, đường lối, chế độ chính sách đến từng người lao động để nắm bắt và thực hiện; mỗi đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi mặt đời sống và lao động sản xuất.

Đại hội cũng đã bầu ra Cấp ủy chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí, ông Lê Đình Thắng tái đắc cử Bí thư chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết Đại hội chi bộ chi bộ Văn phòng 1 Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.        

Một số hình ảnh:

Chi bộ Văn phòng 1 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Các đại biểu tham dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Ông Lê Đình Thắng - Bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội

 

Ông Trần Thanh Phong –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Ông Trần Thanh Phong –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 tặng hoa chúc mừng BCH chi ủy chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội

Tags: PTC2 , EVNNPT
Tác giả: Quang Thắng
Tin liên quan