Đổi mới vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng vừa làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch Thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trực thuộc Ủy ban và chuyển giao về Bộ Công Thương.

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: UB

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Long - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các Vụ chức năng của Ủy ban và cùng EVN, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) xây dựng dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho quá trình tách A0 từ EVN để thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trực thuộc Ủy ban và chuyển giao về Bộ Công Thương.

Theo ông Lê Long, kế hoạch thực hiện tách A0 từ EVN để thành lập Công ty TNNH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia và chuyển giao từ Ủy ban về Bộ Công Thương đã được xây dựng chi tiết, bảo đảm các thủ tục pháp lý cần thiết để EVN và A0 không bị xáo trộn nhiều trong quá trình chuyển giao.

Đặc biệt, kế hoạch cũng lên phương án, sau khi thành lập Công ty TNNH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia phải bảo đảm các cơ chế về thu nhập cho cán bộ, vốn lưu động, vốn đầu tư cho A0, bảo đảm A0 hoạt động ổn định, liên tục, hiệu quả sau khi chuyển về Bộ Công Thương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban và EVN trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Đồng thời, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các bên liên quan trong việc xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, cũng như các nguồn lực cần thiết để bảo đảm tính độc lập trong hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Năng lượng, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ của Ủy ban phối hợp với Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao.

"Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ" - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh.

Nguồn:Theo erav.vn Sao chép liên kết
Bài tin liên quan
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51