Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
YouTuber xoá bài review AirB tuyên bố "không muốn làm việc cùng BKAV", đánh giá bản demo: Âm thanh đục, méo tiếng, cảm ứng tệ!
Tân Một Cú - một trong ba YouTuber được trải nghiệm trước sản phẩm AirB đã đăng đàn, cho rằng BKAV làm việc thiếu chuyên nghiệp, khiến anh phải xoá ...