EVNGENCO2: Nâng cao hiệu quả đầu tư nhờ ứng dụng công nghệ số

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nghiên cứu, tích cực áp dụng các giải pháp số trong đầu tư xây dựng công trình giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng đồng thời đáp ứng hiệu quả kinh tế.

Cụ thể tại giai đoạn triển khai thi công xây dựng, EVNGENCO2 đã áp dụng giải pháp nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS2.0) cho các dự án/công trình của EVNGENCO2.

Với Nhật ký thi công điện tử là nhật ký thi công xây dựng công trình sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số. Phiên bản điện tử có ưu điểm hơn so với nhật ký giấy, có thể cập nhật theo thời gian và hình ảnh thi công thực tế, hạn chế tình trạng hoàn thiện nhật ký sau thời điểm thi công, người có trách nhiệm mới được cấp account để ký nhật ký…, qua đó có thể kiểm soát nhà thầu, tư vấn giám sát.

Tương tự như NKTCĐT, Biên bản nghiệm thu điện tử sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số để nghiệm thu công việc. Giải pháp số này có ưu điểm hơn so với biên bản giấy như thuận lợi cho cá nhân thực hiện công tác nghiệm thu, có hình ảnh đính kèm, đặc biệt trong việc kiểm tra tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu...Mặt khác, NKTCĐT được tối ưu trong việc lưu trữ, trích xuất, tra cứu dữ liệu, hình ảnh.

Đến nay, việc triển khai NKTCĐT và BBNTĐT có áp dụng chữ ký số cho các công trình góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của các đơn vị quản lý dự án, xây dựng công trình theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch và hạn chế tình trạng hoàn thiện nhật ký, biên bản nghiệm thu sau thời điểm thi công...

Đặc biệt thay vì ghi chép thủ công vào sổ nhật ký khi kết thúc ca làm việc, với NKTCĐT, Nhà thầu có thể sử dụng smart phone ghi nhật ký thi công ở bất kỳ vị trí và chụp ảnh thi công để đính kèm vào nhật ký. Dữ liệu thu thập được sẽ được cập nhật vào hệ thống.

Lưu đồ quy trình thực hiện ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm IMIS

Lưu đồ quy trình thực hiện ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm IMIS.

Tư vấn gián sát, Ban QLDA có thể có ý kiến (đính kèm hình ảnh chụp tại công trường) hoặc ký nhật ký thi công mà Nhà thầu vừa tạo thông qua smart phone. Mặt khác, thông qua hệ thống IMIS2.0, EVNGENCO2 có thể kiểm soát từ xa tình hình thi công xây dựng của các đơn vị để có chỉ đạo kịp thời.

Theo lộ trình, với mục tiêu 100% ứng dụng nhật ký công trình điện tử và áp dụng chữ ký số trong công tác quản lý dự án, EVNGENCO2 đã chọn Công trình xây dựng Trụ sở Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) để triển khai thí điểm nhằm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng rộng rãi cho các dự án nguồn điện sau này.

Đến nay, Tổng công ty đã triển khai thành công NKTCĐT và BBNTĐT có áp dụng chữ ký số cho các công trình đang thi công xây dựng là Công trình xây dựng Trụ sở SBH và hạng mục Thi công đường vận hành (giai đoạn 2) thuộc Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị.

Hiện nay, Ban QLDA Sông Bung 2 và SBH đang phối hợp Nhà thầu và Tư vấn giám sát duy trì sử dụng NKTCĐT hàng ngày và lập BBNTĐT.

Trong tương lai, việc kết hợp áp dụng NKTCĐT và BBNTĐT có áp dụng chữ ký số với Hệ thống giám sát thông minh (AI) bằng camera đối với nhà thầu, nhân lực và trang thiết bị của nhà thầu (ra vào công trường) tại các dự án xây dựng nguồn điệnsẽ đổi mới công tác quản trị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực ĐTXD của EVNGENCO2 và Chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lượt xem: 128
Tác giả: Theo M.Lương - T.Thắng
Nguồn:tapchicongthuong.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan