Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Ứng dụng RMS trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Sự chuyển mình từng ngày của thời đại công nghệ số thông qua hệ thống giám sát và chuẩn đoán từ xa (RMS), nhờ ứng dụng sử lý công việc qua môi trường mạng có hiệu quả, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn duy trì đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển của Nhà máy, góp phần cùng EVN và Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện.

 

Những năm gần đây, EVNGENCO3 đối với công tác chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị và quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng đã được đầu tư triển khai áp dụng các phần mềm dùng chung của Tập đoàn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty như: ERP, PMIS, E-Office, EVNHES, HRMS, IMIS.

Bên cạnh các phần mềm dùng chung của ngành điện, Tổng Công ty đã xây dựng và áp dụng các phần mềm phục vụ công tác quản trị, giám sát, điều hành sản xuất như: Ứng dụng chữ ký số vào trong các công tác hoạt động; Triển khai ứng dụng phòng họp không giấy E-Cabinet; Phần mềm ghi thông số, nhật ký vận hành điện tử của các nhà máy điện trên mobile; Phần mềm kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile…

Tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, đơn vị đã triển khai ứng dụng sâu rộng, hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động SXKD, từ công tác quản lý điều hành đến công tác sản xuất. Đáng chú ý, hệ thống giám sát và chuẩn đoán từ xa (RMS) đã dần dần thích ứng và có được những bước tiến lớn trong quá trình ứng dụng vào hoạt động của đơn vị.

Hệ thống RMS giai đoạn 1 của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương đã hoàn thiện lắp đặt phần cứng, cấu hình phần mềm thu thập dữ liệu từ hệ thống DCS của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và xây dựng các giao diện giám sát thông số vận hành. Hệ thống RMS được đưa vào khai thác truyền dữ liệu ổn định, tin cậy từ tháng 3/2022 thông qua việc lắp đặt, cài đặt cấu hình các thiết bị đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển của Nhà máy.

Hình ảnh giao diện giám sát vận hành qua hệ thống RMS

Hình ảnh giao diện giám sát vận hành qua hệ thống RMS

Sau khi hệ thống đưa vào vận hành ổn định, tin cậy, các kỹ sư của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã khai thác hệ thống để giám sát thông số vận hành lò hơi, tuabin từ xa, hỗ trợ phân tích, đánh giá hiệu quả tổ máy. Ngoài ra hệ thống truy xuất dữ liệu nhanh, tin cậy phục vụ báo cáo sản xuất.

Dựa trên kết quả thực hiện của Giai đoạn 1, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã lên kế hoạch chuẩn bị dữ liệu và triển khai hệ thống RMS giai đoạn 2. Đơn vị phối hợp với Công ty EPS đã xây dựng xong các logic cảnh báo sớm cho các hệ thống, thiết bị nhằm mục đích giám sát xu hướng thay đổi các thông số vận hành và đưa ra các cảnh báo cho nhân viên vận hành, giúp chẩn đoán sớm và chính xác bất thường thiết bị, góp phần nâng cao độ khả dụng, tin cậy của các tổ máy.

Tác giả: Mạnh Hùng
Nguồn:tapchicongthuong.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan