PC Thái Nguyên nghiệm thu đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phú Bình

Vào lúc 21h ngày 15/9/2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phú Bình từ 40 MVA lên công suất 63 MVA (115/38,5/23kV). 

Tại TBA 110kV Gang Thép, MBA T2 đã được thay thế, nghiệm thu và đóng điện thành công.

Tại buổi đóng điện, hội đồng nghiệm thu đã xác nhận các hạng mục công việc thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao và đảm bảo đầy đủ các điều kiện đóng điện vận hành.

Như vậy đến thời điểm hiện tại TBA 110kV Phú Bình đã có 3 MBA 110kV với tổng công suất 189 MVA. Việc nâng công suất MBA T2 sẽ khắc phục quá tải TBA 110kV Phú Bình đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho khu công nghiệp Điềm Thụy và nhân dân trên địa bàn huyện Phú Bình.

Trước đó vào tối ngày 10/9/2021, PC Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan thay thế, nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành MBA T2 TBA 110kV Gang Thép (63MVA-115/38,5kV/23kV) đáp ứng đồng bộ trong vận hành các MBA tại trạm 110kV Gang Thép đảm bảo cấp điện linh hoạt, an toàn, liên tục, ổn định cho các phụ tải nhà máy Gang Thép - Thái Nguyên và một phần phụ tải cho khu vực Thành phố và huyện Phú Bình.

Tại TBA 110kV Gang Thép, MBA T2 đã được thay thế, nghiệm thu và đóng điện thành công

Nguồn:Theo: NPC Copy link
Tin liên quan