Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt sản lượng điện thi đua, sẵn sàng phát điện giai đoạn mùa khô 2023-2024

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đạt 100,02% sản lượng kế hoạch thi đua với mốc sản lượng điện đầu cực là 5.328,93 triệu kWh.

 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Là một trong mười hai Nhà máy Nhiệt điện than ký cam kết thi đua theo Chỉ thị số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện giai đoạn mùa khô 2023-2024, đến nay Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Theo Chỉ thị số 6506, chỉ xem xét khen thưởng đối với các đơn vị có sản lượng điện thực phát đạt tối thiểu 50% tổng sản lượng điện khả dụng tối đa của các tổ máy trong thời gian xét thi đua (từ 01/11/2023 - 01/07/2024). Theo đó, sản lượng điện theo kế hoạch Nhà máy phải đạt tối thiểu 5.328 triệu kWh.

Với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy, tính đến hết ngày 13/06/2024, sản lượng điện đầu cực của Nhà máy là 5.328,93 triệu kWh, đạt 100,02% so với sản lượng kế hoạch thi đua.

Các đơn vị được đánh giá, xếp hạng theo điểm tổng hợp dựa trên 03 chỉ tiêu: Hệ số đáp ứng, suất sự cố và tỷ lệ ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng. Tính đến hết ngày 13/06/2024, các chỉ tiêu Nhà máy đã thực hiện đều đạt so với kế hoạch thi đua.

Cụ thể, hệ số đáp ứng thực hiện của Nhà máy là 98,86% đạt so với kế hoạch là 95,28%. Tỷ lệ dừng máy sửa chữa là 5,68% đạt so với kế hoạch là 9,98%. Suất sự cố Nhà máy đến thời điểm hiện tại là 0,33.

Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc Nhà máy nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc vận hành an toàn, ổn định các tổ máy trong giai đoạn mùa khô 2024. Theo đó, mục tiêu các chỉ tiêu đánh giá đều đạt so với kế hoạch được giao, phấn đấu là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đợt phát động thi đua.

Để đạt những mục tiêu đề ra, Nhà máy tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất được Tập đoàn giao. Đơn vị thực hiện nghiêm túc Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất các tổ máy giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, khả dụng.

Các cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đều tập trung làm việc để đạt mục tiêu đề ra.

Mặc dù mới thành lập, Nhà máy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Nhà máy đã đồng lòng, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xứng đáng là một trong những Nhà máy Nhiệt điện than lớn nhất cả nước, đảm bảo cung ứng điện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh phía Nam.

Mỗi cán bộ, nhân viên của Nhà máy đều phấn đấu thi đua, chuyển đổi số để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn:Theo erav.vn Sao chép liên kết
Bài tin liên quan
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51