EVNSPC: Sẵn sàng cấp điện cho hơn 600 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hơn 600 điểm thi, chấm thi tại kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Trước đó, EVNSPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tại 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục, các trường học…. lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, đảm bảo phù hợp và an toàn.

Các đơn vị điện lực thuộc EVNSPC bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm ra đề thi của Bộ GD&ĐT, các địa điểm in sao đề thi, các địa điểm tổ chức thi, chấm thi tại các tỉnh/thành phố.

Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ các kỳ thi năm 2024 tại các tỉnh phía Nam

EVNSPC cũng chỉ đạo các Điện lực thành phố, thị xã, quận/huyện chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định; Lập phương án và tổ chức đảm bảo điện tại các địa điểm ra đề thi của Bộ GD&ĐT, các địa điểm in sao đề thi, các địa điểm tổ chức thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố; Các đơn vị Điện lực phải đảm bảo điện 24/24 giờ tại các địa điểm in sao đề thi.

Tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi

Ngoài ra, ngành Điện còn tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 tại các Điện lực có các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện dự phòng để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Chuẩn bị nguồn phát dự phòng đảm bảo cấp điện cho các điểm thi

Đặc biệt, EVNSPC không thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm nêu trên trong thời gian từ 00 giờ 00 ngày 26/6/2024 đến 24 giờ 00 ngày 29/6/2024, trừ trường hợp xử lý sự cố. Cập nhật số liệu thống kê tất cả các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố; Tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra Kỳ thi tại các Điện lực có các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi.

Các đơn vị cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố./.

Tags: EVNSPC
Tác giả: V. Sử
Bài tin liên quan
01_nhat_tan87 02_pa_uon65 03_phu_my65 04_quay_song_han49 05_rong93 06_thuan_phuoc27 07_can_tho80 08_thi_nai98 09_tran_thi_ly30 10_long_bien51