Điện lực Nam Định triển khai áp dụng chuyển đổi số với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện

Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Nam Định đã tập trung triển khai đẩy mạnh và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng quản lý.

Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ số trong giai đoạn hiện nay, cùng với định hướng phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, chương trình chuyển đổi số của ngành Điện hiện nay.

Việc áp dụng các ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng lưới điện đặc biệt là các dự án lưới điện thông minh đang là mục tiêu mà đơn vị tập trung thực hiện. Phần mềm nhật ký thi công và nghiệm thu điện tử sẽ tạo ra môi trường làm việc hiệu quả giữa chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát xây dựng, phân tích hình ảnh, giúp kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhân lực thi công thông qua nhật ký thi công điện tử hàng ngày trên công trường.

Giao diện phần mềm lập nhật ký thi công và nghiệm thu điện tử trong công tác quản lý dự án lưới điện tại Công ty Điện lực Nam Định.

Trước đây để quản trị một khối lượng công việc rất lớn đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường cần phải bố trí một bộ máy rất lớn nhân lực để quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin do đó chủ đầu tư mất rất nhiều thời gian và công sức để tổng hợp, đặc biệt trong những thời điểm dịch bệnh thì công tác giám sát, theo dõi hiện trường còn gặp nhiều hạn chế. Khi triển khai áp dụng nhật ký và nghiệm thu điện tử giúp cho việc quản trị hiệu quả hơn thông qua theo dõi trên ứng dụng phần mềm, nắm bắt tức thời tình hình thi công hàng ngày trên công trường tại bất thời điểm nào, việc trao đổi thông tin chính xác được tích hợp và ghi nhận vào hệ thống phần mềm cũng như quản lý chất lượng của công trình, giảm thiểu chi phí cũng như rủi ro của các công trình xây dựng lưới điện.

Để triển khai hiệu quả áp dụng hiệu quả phần mềm cho các cán bộ giám sát công trình và công nhân viên của ngành điện khi tham gia giám sát tại hiện trường thi công nắm bắt và cập nhật đầy đủ các dữ liệu và hình ảnh đầu vào lên phần mềm, Công ty đã triển khai tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm, việc cập nhật thông tin, hình ảnh để lập nhật ký điện tử tại hiện trường, các bước tổ chức nghiệm thu điện tử, nội dung cập nhật được chi tiết đối với từng phần công việc cho từng giai đoạn như: Đúc móng cột, dựng cột, kéo dây, thi công các ngầm, lắp đặt thiết bị phụ kiện…

Ông Đoàn Quốc Kiên – Phó Giám đốc công ty tại lớp đào tạo triển khai sử dụng phần mềm đầu tư xây dựng áp dụng công nghệ nhật ký và nghiệm thu điện tử.

Cùng với nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Nam Định đảm bảo tốt việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong quý I, II năm 2022 đơn vị tập trung vào việc hoàn thành sớm các dự án lưới điện kịp thời phục vụ cho việc cung ứng điện vào thời điểm mùa hè nắng nóng. Tính đến tháng 6 năm 2022 Công ty đã hoàn thành các dự án chống quá tải lưới điện, trong đó đã đóng điện và đưa vào vận hành được 46/46 trạm biến áp, với tổng công suất 14,63 MVA, xây dựng mới và cải tạo 91km đường dây trung thế, 36km đường dây hạ thế; đối với các dự án “Tự động hóa 44 mạch vòng lưới điện trung áp” đến nay đã thực hiện xong công tác lắp đặt thiết bị và đã vận hành chạy thử thành công trong công tác tự động đóng cắt các thiết bị trên lưới, đảm bảo công tác cấp điện liên tục và ổn định; đối với 10 dự án gồm dự án các xuất tuyến sau trạm 110kV Mỹ Trung và các dự án xuất tuyến sau trạm 110kV Hiển Khánh, Nam Điền, các dự án mạch vòng - đa chia đa nối đang trong quá trình triển khai thi công cũng như triển khai các thủ tục đầu tư.

Cải tạo và nâng cấp lưới điện 22kV khu vực huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định).

Để tiếp tục phát huy ứng dụng công tác chuyển đổi số vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực đầu tư xây dựng lưới điện, Công ty Điện lực Nam Định sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng vào hoạt động tư vấn thiết kế lưới điện trong đó sẽ áp dụng việc khảo sát và thiết kế 3D với hình ảnh đồ họa thực tế sinh động. Việc áp dụng công nghệ số vào công tác đầu tư xây dựng lưới điện góp phần kiểm soát chặt chẽ và chính xác, đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công dự án lưới điện, đáp ứng tiến độ của các dự án kịp thời đưa vào vận hành đúng kế hoạch đảm bảo việc cung ứng điện của ngành điện lực trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nguồn:Theo Báo Pháp Luật Sao chép liên kết
Tin liên quan