Văn hóa được thể hiện ngay từ việc thực hiện đúng giờ ca

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại văn bản Số: 876/EVNNPT-TCNS+TT ngày 22 tháng 3 năm 2021 theo đó Đoàn thanh niên Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) được ban Giám đốc Công ty Giao nhiệm vụ thực hiện. Sau một thời gian ngắn với sự nỗ lực hết mình của BTV, BCH Đoàn thanh niên công ty, Video Clip đã hoàn thiện một cách xuất sắc theo đúng tinh thần giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ