PTC1: Ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện Truyền tải

Vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia là nhiệm vụ xuyên suốt nằm trong chủ trương chuyển đổi của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã ứng dụng thiết bị bay đưa vào giám sát công tác vận hành! Ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình nhân dân qua Clip sau:

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ