PTC1 thực hiện clip tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021-2026)

Nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 phối hợp với Văn phòng công ty thực hiện Clip truyên truyền đến toàn thể CBCNV về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân đối với công tác bầu cử!
Nội dung chi tiết được thể qua Clip sau:
Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ