Phim tài liệu: 65 năm ngành Điện Việt Nam

Nỗ lực khẳng định vị thế là Tập đoàn kinh tế nhà nước qua 65 năm xây dựng và phát triển ngành Điện Việt Nam

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ