PC Đắk Lắk : Khách hàng được trả 566 triệu từ sản lượng điện mặt trời trên mái nhà phát lên lưới

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 38 công trình điện mặt trời trên mái nhà.....

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 38 công trình điện mặt trời trên mái nhà đã ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đến ngày 14/5/2019, các khách hàng có sản lượng điện phát ngược lên lưới từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà đã được ngành Điện trả tiền điện với tổng số tiền 566 triệu đồng.

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ