NPTS thực hiện thành công việc sử dụng phần mềm điều khiển TBA độc lập với nhà sản xuất thiết bị cho TBA 220kV Sơn Động

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ