NPTS nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong đại dịch Covid-19

Vượt qua khó khăn khách quan bởi đại dịch Covid-19, CBCNV của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 1 - Trực thuộc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên giao phó, góp phần đảm bảo lưới truyền tải điện Quốc gia liên tục, an toàn và tin cậy.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ