Nhiều khó khăn, liệu Dự án Thủy điện Ialy mở rộng có đảm bảo tiến độ?

Dịch bệnh và khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thi công trong điều kiện núi non hiểm trở,… Để đảm bảo tiến độ, Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng sẽ cần những giải pháp nào? Cùng theo dõi phóng sự sau đây.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ