Lễ Biểu dương con CBCNCNV Công ty Truyền tải điện 1 có thành tích cao trong học tập niên khóa 2021-2022

Tổ chức hoạt động biểu dương, khen thưởng các cháu con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập là một trong những hoạt động được tổ chức hàng năm và đã trở thành một nét đẹp trong các hoạt động vì trẻ em của Công ty Truyền tải điện 1.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ