Lặng thầm cho dòng sáng

Công trình đường dây 500kV Mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối) sẽ đóng điện và đưa vào vận hành vào 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Để thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục, cần phải nỗ lực cao nhất từ các đơn vị tham gia thi công, trong đó có Công ty Truyền tải điện 1. Từ khi khởi công đến nay Công ty Truyền tải điện 1 đã và đang nỗ lực thực hiện công tác thi công một cách tốt nhất để công trình về đích đúng hẹn. Một số hình ảnh trên công trình đường dây 500kV Mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối) được chúng tôi nghi nhận qua Video Clip dưới đây.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ