Ký ức Việt Nam - Sản Xuất Điện Trong Chiến Tranh

 "Địch đánh ta sửa. Địch lại đánh ta lại phục hồi"

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ