HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại 4.0 như hiện nay. Với mục tiêu lấy con người làm trọng tâm, thời gian qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã nỗ lực thực hiện việc chuyển đổi số và đạt được những thành công.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ