Giám Đốc NPTS kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công tại công trường DZ 500KV Mạch 3 - Thanh Hóa

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ