Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ vận hành an toàn lưới truyền tải điện

Phong trào Trạm biến áp, đội Truyền tải điện, đội thao tác lưu động tiêu biểu của Công ty Truyền tải điện 1 đã có bề dầy trên 20 năm, phong trào này đã gắn nhiệm vụ công việc, vừa khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo vừa tạo ra nét đẹp Văn hóa doanh nghiệp. Phóng sự: Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ vận hành an toàn lưới truyền tải điện. Ghi nhận của nhóm phóng viên.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ