Công ty Truyền tải điện 1 - Những dấu ấn năm 2021

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp do đại dịch Covid-19 gây ra muôn vàn khó khăn, trở ngại. Hệ lụy của đại dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ trên toàn cầu...vượt qua thách thức đó CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã nỗ lực phấn đấu, thích ứng linh hoạt, hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn, vừa đảm bảo hiệu quả các hoạt động SXKD, cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ