Công ty Điện lực Quảng Trị - 2021, một năm nhìn lại

Khép lại năm 2021, một năm quá nhiều thách thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, nhưng với sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, sự quyết tâm đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ