CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN: 5 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) được thành lập theo Quyết định số 0666/QĐ-EVNNPT ngày 14/4/2017 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2017. NPTS là đơn vị hạch toán phụ thuộc EVNNPT, được tổ chức và hoạt động dưới hình thức chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với mục tiêu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ