Chỉ thị của EVN về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn

Mới đây, ngày 22/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Chỉ thị số: 4055/CT-EVN về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện hiệu quả trong từng cán bộ, công nhân viên của ngành điện. Từ đó, giúp lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến từng người dân và khách hàng.

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ