Áp dụng Chuyển đổi số vào nâng cao NNL trong công tác QLVH Truyền tải điện

Với mục tiêu đưa chuyển đổi số vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện, Công ty Truyền tải điện (PTC1) đã tích cực hưởng ứng và hoàn thiện bản Operation Game phục vụ đào tạo cho lực lượng quản lý vận hành trạm biến áp. Đến thời điểm hiện tại, đây là ý tưởng duy nhất trong EVNNPT được bình chọn vào vòng 2, tham gia thi đấu với 21 ý tưởng khác của các đơn vị bạn trong EVN

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ