Quy định về mức xử phạt khi đi vào đường cấm năm 2022

Khi tham gia giao thông, các phương tiện cần chú ý biển báo cấm trên đường, nếu đi vào đường cấm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đối với ôtô

Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng nếu "đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định" (Điểm b, Khoản 4, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đồng thời, tước giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 - 3 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5).

Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng nếu "đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

Đối với xe máy

Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng nếu "đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5, Điểm b Khoản 6 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định" (Điểm i, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng.

Mức phạt đi vào đường cấm theo giờ

Đi vào đường cấm theo giờ, người vi phạm vẫn bị phạt như quy định đi vào đường, khu vực cấm.

Theo Điều 27 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT, trong trường hợp cần thiết cấm theo thời gian, dưới biển cấm sẽ được đặt thêm biển phụ số S.508, có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này (nếu khu vực đó có nhiều người nước ngoài tham gia giao thông hoặc tuyến đường đối ngoại).

Nguồn:tapchicongthuong.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan