Những việc người dân cần làm trước, trong và sau bão

Trước mức độ nguy hiểm của bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đưa ra một số khuyến cáo an toàn.

 

 

 

Nguồn:Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai Sao chép liên kết
Tin liên quan